Yrityksemme perustettiin vuonna 1993, pohjautuen yritysten Hungarofruct ja Albert Piltz München useampien vuosikymmenien kestäneisiin kokemuksiin sekä työntekijöihin, joita tällöin oli 12. Vuoden 2003 toukokuun 1. päivästä lähtien omistusrakenteen muuttuessa- mutta samoilla ehdoilla ja työntekijöillä - jatkamme aikaisempaa toimintaamme - APIMEX Budapest Kft.- nimellä. Yrityksemme kuuluu Unkarin suurimpiin vihannesten ja hedelmien viejiin. Toimintamme on jatkuvasti laajentunut ja nykyisin välitämme noin 20000 tonnia tuore - ja pakastetuotteita vuosittain. Lajivalikoima on lähes 60 eri tuotetta. Myymme tavaroita yli 15 Euroopan maahan ruokamarkkinoille, tavarataloketjuille, eli vapaille markkinoille sekä jalostusteollisuudelle, osittain suoraan, maahantuojien välityksellä. Olemme kiinteässä yhteistyössä Münchenin ja Welsin Apimex yritysten kanssa. Olemme kaikkialla läsnä, jossa on viljelmiä. Olemme työskennelleet jo vuosikymmeniä samojen luotettavien tavarankuljettajien kanssa. Tarkistamme tavaroiden valikointia ja lastausta. Vaadimme tavarankuljettajiltamme ja viljelijöiltämme elintarviketurvallisuusmääräysten huomioon ottamista sekä seurantamahdollisuuksien turvaamista. Liikeideamme päätavoitteena on olla aina yhteistyökumppaniemme käytettävissä laadultaan erinomaisella, laajalla tavarantarjonnalla, ajoitetuilla kuljetuksilla sekä kilpailukykyisillä hinnoilla.